Mô tả:
Tham gia một hỗn hợp thú vị giữa trò chơi chạy và sinh tồn 3D. Nơi đèn đỏ và xanh lá cây cho biết bạn cần làm gì để dừng chạy để tồn tại!

Giới thiệu:
Sử dụng chuột để chơi trò chơiDanh mục:

Action Squid Game

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự