Mô tả:
Tiếp quản các doanh nhân khai thác của cha bạn và cố gắng cứu anh ta. Hai phần trò chơi!

Giới thiệu:
Nhấp hoặc nhấn để khai thácDanh mục:

Clicker

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự